ปีการศึกษา 2554

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2554

1. นายพรชัย แก้วนาง ตำแหน่ง ประธานนักเรียน
2. นายกิตติศักดิ์ ปรีชา ตำแหน่ง รองประธานนักเรียน
3. นางสาวหทัยชนก ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานฝ่ายกิจกรรม
4. นายรัฐพล หนูสง ตำแหน่ง ประธานฝ่ายปกครอง
5. นายรัตนชัย ทัพทะมาตร ตำแหน่ง ประธานฝ่ายประชาสัมพันธุ์
6. นางสาวนุสรัตน์ คงจันทร์ ตำแหน่ง ประธานฝ่ายบริการ
7. นางสาวมาริสา หยงสตาร์ ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายกิจกรรม
8. นายสุธิศักดิ์ อนันตวรพจน์ ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายปกครอง
9. นายทรงศักดิ์ สรรเพ็ชร ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายปกครอง
10. นายนรินทร์ พลูคำ ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. นางสาวเพ็ญทิภา เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายบริการ
12. นายนัฐพล เพชรพรหม ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
13. นางสาวลัทธพร จริยสันติธรรม ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
14. นางสาววราภรณ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
15. นางสาวนันทิยา เฟื่องแดง ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
16. นางสาวธัญทิพ แซ่เขา ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
17. นายอานนท์ ขาวดี ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
18. นายวีรชัย เต้งชู ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
19. นายจักรกฤษ สมจริง ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
20. นายธีรพล เส็นขาว ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
21. นายอภิสิทธิ์ คีรีรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
22. นายศักรินทร์ แซ่เอี้ยว ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
23. นายอรรถโกวิท เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
24. นางสาวสุภาพรรณ โสภาจารย์ ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
25. นางสาวเปรมฤดี คงทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
26. นายอภิชัย แสงมณี ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
27. นายอภิวัฒน์ แซ่โค้ว ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
28. นายสถาพร เพ็ชรเพ็ง ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน
29. นายธนทัต ฉายสินสอน ตำแหน่ง กรรมการนักเรียน

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: