หัวหน้าห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง

ห้อง ม.6/1

นางสาวเปรมฤดี คงทรัพย์ ชื่อเล่น เหมี่ยว

ห้อง ม.6/2

นายอนุภัทร หูเขียว ชื่อเล่น และ

ห้อง ม.6/3

นางสาวกรรณิฏา ปราบเสร็จ ชื่อเล่น ออย

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: