หัวหน้าห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวหน้าห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง

ห้อง ม.1/1

เด็กชายปัทวี ยงค์หนู ชื่อเล่น วิว

ห้อง ม.1/2

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สังข์ไข ชื่อเล่น นุ๊ก

ห้อง ม.1/3

เด็กชายรัฐชัย ยุทธวรวิทย์ ชื่อเล่น ต้าร์

ห้อง ม.1/4

เด็กชายปรเมศวร์ เข็มทอง ชื่อเล่น ดรีม

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: